מטרות האיגוד

 1. ליצור מסגרת ארגונית המועילה לתחום ספורט הריקוד בישראל
 2. לאגד, לתאם, לפתח, לעזור, לתמוך ולעודד פעילות בתחום ספורט הריקוד בישראל
 3. למתג את התחום בישראל - לפעול למען הגברת החשיפה לענף, פיתוחם ופרסומם של הריקודים הספורטיביים- סלונים ולטינו אמריקאיים כאמצעי לפיתוח גופני, תרבותי, חינוכי ואסתטי
 4. לפתח ולהפיץ מודעות ומעורבות אקטיבית של הציבור בענף ספורט הריקוד, הן בצורה של השתתפות פעילה והן כצופים
 5. לפתח את הפעילות הספורטיבית התחרותית – הישגית בישראל בענף ספורט הריקוד כנורמה חברתית בחברה הישראלית
 6. לסייע למסגרות ארגוניות המפעילות מועדונים לספורט הריקוד בישראל
 7. להעניק לחברי העמותה סיוע בפעילותם הארגונית והמנהלית
 8. לפתח ולטפח את התחום בישראל, בשיתוף פעולה עם גופים דומים בארץ ובחו"ל
 9. לייצג את הרקדנים והמורים בתחום ספורט הריקוד בפני מוסדות הממשלתיים והציבוריים בישראל
 10. להסדיר יחסים בין חברי העמותה ולפי בקשתם בינם לבין ארגונים ממשלתיים וציבוריים של המדינה
 11. לייצג את הרקדנים והמורים בתחום ספורט הריקוד בפני מוסדות וארגונים בינלאומיים הפועלים בתחום
 12. לפתח ולטפח קשרים תרבותיים, חברתיים ומקצועיים בקרב ספורטאים ומאמנים ישראליים
 13. לפתח ולטפח קשרים תרבותיים, חברתיים ומקצועיים בינלאומיים בין ספורטאים ומאמנים ישראליים לבין מקביליהם בחו"ל
 14. לפעול למען העצמת סגל המאמנים, המורים והמדריכים ושיפור רמת ההוראה
 15. להעלות את רמתם פעילותם של השופטים ולפקח עליה
 16. לפעול למען שיפור וקידום רמת הספורטאים והגעה להישגים בקנה מידה ארצי ובינלאומי
 17. ארגון ועריכת השתלמויות למאמנים, מורים, מדריכים, שופטים וספורטאים.
 18. ארגון וקיום אירועי תרבות וספורט, תחרויות ארציות ובינלאומיות בתחום לכל הדרגות והגילאים
 19. גיוס משאבים ואמצעים לקידום מטרות האיגוד
 20. יצירת תרבות של מצוינות
 21. עידוד לאורח חיים בריא
 22. להקנות ערכים של כבוד הדדי, שוויון, הגינות והוגנות בספורט