הנהלת AIDA


נשיא
יבגני וימן

סגן הנשיא
גרינביץ סאולוס
 
רומן בורוכוב  
מזכייל 


חברי ועד- AIDA


יבגני ויימן

סאולוס גרינביץ

גניה לבנט

רומן בורוכוב
גלינה שוסטין
גלינה שוסטין
אנדריי לובנקוב
אנדריי לובנקוב